Page 124 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Meslek Komiteleri ve Komisyonlar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
124
NİSAN 2009
17
20
21
22
Grup
- 23 Mayıs 2009 tarihinde grup toplantısının yapılması,
- 17. Meslek grubunda yer alan üyelere Ticaret ve Sanayi
Odası’na kayıtlı olduklarını gösteren birer sertifika verilmesi,
- KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Şentürk tarafından ha-
zırlanan Kimyager Eğitimi ile ilgili çalışmanın Genel Sekre-
terliğe teslim edilmesi,
- Kentsel Dönüşüm Projeleri ile ilgili çalışmaların Yönetim
Kurulu’nca takip etmesi,
- Doğalgaz ile ilgili çalışmaların hızlandırılması konusunda
Yönetim Kurulu’nun çalışma yapması,
- Grup üyelerinin katılımıyla 11-22 Mayıs arasında belirlene-
cek bir tarihte toplantı düzenlenmesi,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
-Toplantının söz konusu tarihte yapılmasına,
-
-
-Toplantının yapılmasına,
Yönetim Kurulu Kararı
Toplantı yapıldı.
Sertifikaların bu konuda Odaya baş-
vuru yapan tüm üyelere verilebildiği
bildirilecek
Çalışma Genel Sekreterliğe teslim
edildi.
Kentsel Dönüşüm projeleri konusu
Belediye Başkanlığına bildirildi.
Doğalgaz ile ilgili konuyu Başkan
Karadeniz Doğalgaz A.Ş. Müdürü ile
görüştü.
Toplantı ertelendi. Meslek Komitesi
tarih verecek.
Sonuç
33
34
- Doğu Karadeniz Bölgesi’nde lokomotif sektör olan turizm
alanında sektörde faaliyette olan işletmeler ile devlet yatı-
rımlarının haksız yarışa girmesinin önlenmesi, (KTÜ Sahil
Tesisleri vb. gibi)
- 02 Nisan 2009 tarihinde yapılacak Meslek Komitesi top-
lantısına tüm üyelerin davet edilerek geniş katılımlı bir top-
lantı düzenlenmesi,
- Akçaabat Köftesi’nin Marka Tescili ile ilgili yapılan çalışma-
lar konusunda Odadan bilgi alınması,
- 30 Mart 2009 tarihinde tüm meslek grubu üyelerinin katıla-
cağı geniş katılımlı bir toplantı yapılmasına,
- Grup üyelerinin katılacağı toplantının dü-
zenlenmesine,
- Toplantının yapılmasına,
- Grup üyelerinin katılacağı toplantı-
nın düzenlenmesine,
- Toplantının yapılmasına,