Page 123 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

123
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
MART 2009
7
11
12
17
19
23
Grup
- Resmi Gazetede yayınlanan KDV ile ilgili düzenlemenin 7.
grup üyelerine bildirilmesi
- KDV ve genel durumla ilgili tüm grup üyelerinin katılacağı
bir toplantı düzenlenmesi için salon tahsisi,
- “Gıda Toptancıları Sitesi” konusunun gündeme getirilme-
si,
- 9, 10, 11, 12. grupların ortaklaşa üyeleriyle bir toplantı yap-
ması için Oda organizasyonu ve salon tahsisi,
- AY-SEN Gıda Maddeleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin dilekçesi-
nin yanıtlanması için Nevzat Özer’in görevlendirilmesi,
- 9, 10, 11, 12. grupların ortaklaşa üyeleriyle bir toplantı
yapması için Oda organizasyonu ve salon tahsisi,
- Bankaların ticaret erbabına kredi ve diğer konularda çıkar-
dıkları bürokratik güçlüklerin önlenmesi için tedbir alınması,
- Grup üyeleriyle Mayıs, Eylül ve Aralık aylarında düzenle-
necek olan toplantılar için salon tahsisi ve organizasyon
desteği,
- Grup içinde yer alması gereken üyelerin gruba alınması
ilgili olmayan üyelerin kendi gruplarına aktarılması,
-Bütün grup üyelerinin katılacağı bir toplantı düzenlenmesi,
- “Ekonomik Krizin İnşaat Sektörüne Etkileri ve Çözüm Öne-
rileri” konulu bir toplantının düzenlenmesi, söz konusu top-
lantıya İnşaat firmalarının finans ve idari işlerinden sorumlu
müdürlerinin davet edilmesi,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
- KDV ile ilgili düzenlemenin Internet sitemiz-
de yayınlanarak duyurulmasına
- Gıda Toptancıları Sitesi konusunda Bayın-
dırlık ve İskan Bakanımız ve Belediye Baş-
kanı ile görüşülmesine, yazı ile konunun
bildirilmesine,
- AY-SEN Gıda Maddeleri Ltd. Şti’nin Dilek-
çesine cevap verilmesine
- Bankalara yazı yazılmasına
- Grup üyeleriyle yapılacak toplantının Mayıs
ayı içinde yapılmasına,
- “Ekonomik Krizin İnşaat Sektörüne Etkileri
ve Çözüm Önerileri” toplantının bütün inşaat
sektörüyle ilgili gruplarla ortak olarak düzen-
lenmesine,
Yönetim Kurulu Kararı
Sitede yayınlandı.
Toplantı yapıldı.
Gıda Toptancıları Sitesi konusunda
Belediye Başkanlığı ile görüşüldü
Yazı yazıldı.
Toplantı yapıldı.
AY-SEN Gıda Maddeleri Ltd. Şti’nin
dilekçesine cevap verildi.
Bankalara yazı yazıldı.
Toplantı yapıldı.
Toplantı Mayıs ayında yapılacak.
Üyelerle ilgili grup değişiklikleri bizzat
üyenin başvurusu ile yapılıyor... Grup
içinde çalışma yapabilirler.
Toplantı yapıldı.
Toplantı yapıldı.
Sonuç