Page 120 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Meslek Komiteleri ve Komisyonlar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
120
Odamız desteği ve 15. Grup Meslek Komitesi’nin çalışmaları ile kurulan KTÜ Yakıt Araştır-
ma Merkezi hizmet vermeye başladı. 22 Ağustos 2011 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu
(TÜRKAK) tarafından akredite edilen yakıt araştırma merkezinde benzin, gazyağı, yakıt nafta,
motorin, fuel-oil, biyodizel, otobiyodizel, jet yakıtı ve denizcilik yakıtı olmak üzere 9 akaryakıt
ürününde toplam 158 parametrenin analizi yapılabiliyor.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı yapıldı. Toplantıda;
Meclis ve Meslek Komiteleri üyeleri sektörleriyle ilgili şu sorunları ve görüşleri dile getirdi. Top-
lantıda Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle ilgili de konuşan Başkan Hacısalihoğ-
lu, kanundaki aksaklıklara dikkat çekti. Üyelerden bu konuda gelen talepleri ilgili Bakanlıklara
ve TOBB’a ilettiklerini belirten Başkan Hacısalihoğlu, şirketlerin kapatılmasıyla ilgili sicilden
kayıtların silinmesi, şirketlerin web sayfalarında bilanço bilgilerinin yer alması gibi konularda
sorunların yaşanabileceğini, bunların ikincil düzenlemelerle giderilebileceğini söyledi.
KTÜ Yakıt Araştırma Merkezi Bölge ve Ülkenin Hizmetinde
Meslek Komiteleri Toplandı