Page 117 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

117
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Trabzon’a gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşen
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın 19.’uncu ve 20.’inci Meslek Komiteleri, kamu kurum-
larından hak edişlerinde yaşadıklarını sorunları aktardılar. Özellikle hastanelerin medikal ve
sağlık sektörünün alacaklarını döner sermaye aracılığı ile diğer alanlarda kullanıldığını, en son
kendilerine ödeme yapıldığını, bunun kabul edilemeyeceğini ilettiler. Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Trabzon’da yaşanan sıkıntının Türkiye genelinde
de yaşandığını belirterek, konuyu TOBB Sektör Meclisi’ne iletileceğini, gerekli düzenlemelerin
sağlanması için girişimlerde bulunulacağını açıkladı.
Meslek Komiteleri
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, üye ticaret kollarına göre 35 meslek grubuna ayrılmıştır. 2009-2012 dö-
neminde Odamız her bir meslek grubuna ait yapılacak çalışmalar dahilinde grupların güncel sorunlarını
tespit ederek, sorunlar için çözüm planları geliştirmiştir.
Medikal ve Sağlık Sektörüne TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan Destek