Page 105 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

105
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Ülkemizin en fazla ihracat yapan illeri sıralamasında 15. sırada bulunan Trabzon’da,
Eximbank’ın ihracatçıya sağladığı kredi imkânları hakkında düzenlenen toplantı ile TTSO üye-
lerine bilgilendirmede bulunuldu. Toplantıya Türk Eximbank A.Ş. Genel Müdürü Hayrettin Kap-
lan, Genel Müdür Yardımcıları Mesut Gürsoy ve Cenan Aykut katıldı.
TTSO oda üyelerinin dışa açılımları teşvik etmek ve bu konudaki imkân ve destekleri paylaş-
mak üzere 18 Temmuz 2012 tarihinde “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenledi.Seminer
kapsamında Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden KOBİ ve Kümelenme Des-
tekleri Dairesi Şube Müdürü Zeynep İyiler ‘Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Des-
teklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği’, Hukuk Müşaviri Müge Selçuk ‘İhracat
Mevzuatı’, Dış Ticaret Uzmanı Nur Pınar İnal ‘Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri’, Dış ticaret
Uzman Yardımcısı Ramazan Turan ‘Marka ve Tasarım Desteği’, İhracatı Geliştirme Uzmanı
Fatma Akyüz ise ‘Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuarlara Katılımların Desteklenmesi’ başlıklı birer
sunum yaptı.
Eximbank Kredileri Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri ve İhracatta Yurtdışı Destekleri Anlatıldı