Page 104 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Üyeler ve Sektörlere Dönük Çalışmalar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
104
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Proje Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan ve Doğu Ka-
radeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından finanse edilen eğitim projesi, TTSO Yönetim Kuru-
lu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ile DOKA Genel Sekreteri Çetin Oktay Kaldırım’ın imzaladığı
protokol ile hayata geçirildi. Trabzon merkezde uygulanacak Proje, sağlık sektöründe mühen-
dislerin ve tıp ana bilim dalındaki uzman doktorların bir arada koordineli çalışarak hastaya
özel, hasta üzerinde ileri mühendislik yöntemleri ile hızlı tasarlama imkanı sunmayı amaçlıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, ülke genelinde uygulamaya konulan “Konak-
lama Sektöründe Çalışma Koşullarının iyileştirilmesi ve Sosyal Tarafların Bilinçlendirilmesi”ne
yönelik programlı denetim uygulaması öncesinde TTSO üyeleri bilgilendirildi.
Türkiye’de 2006 yılında başlanılan
kümelenme modeli ile kalkınma ve
gelişme hamlesine Trabzon iş dün-
yasının da aktif olarak benimsemesi
ve uygulanması için Trabzon Ticaret
ve Sanayi Odası tarafından yapılan
çalışmalar kapsamında, ülkemizde
başarılı kümelenme çalışmaları ile
tanınan Çankaya Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç,
Oda üyelerine “KOBİ’lerde Küme-
lenme” konulu bir konferans verdi.
Sağlık Sektörüne Siyomekanik Tasarım Eğitimi
Trabzon, Turizm Sektöründe Programlı Denetim Uygulamasına Hazırlandı
“KOBİ’lerde Kümelenme” Konferansı