Page 103 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

103
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Yeni Türk Ticaret Kanunu hakkında Trabzon’da iş dünyası bilgilendirildi. TOBB ile Deloitte Da-
nışmanlık yanı sıra odamızın düzenlediği etkinlikte Yeni Türk Ticaret Kanunu tanıtıldı. Toplan-
tıya TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete, TTSO Meclis Başkanı Ali Osman Ulusoy, TTSO
Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Rize TSO Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu, Trab-
zon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu, Artvin Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kurtul Özel, bölgedeki oda ve borsalardan yöneticiler katıldı.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) ve Kara-
deniz Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Gürcistan’ın Karadeniz’de seyreden Türk
bayraklı veya Türk sahipli gemilere el koymasını konu alan “Uluslararası Deniz Hukuku’nda
Kıyı Devletinin Gemilere El Koyma Yetkisinin Sınırları” isimli sempozyum, KTÜ Prof. Dr. Osman
Turan Kongre Merkezi’nde yapıldı.
“Türkiye’de Kalite Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Ülke Raporu 2012 Yılı Çalıştayı” Trab-
zon toplantısı 11 Ocak 2012 tarihinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapıldı. Çalıştaya
katılan Trabzon’da ki özel sektör temsilcileri; gıda, su ürünleri ve endüstri sektörlerinde başta
olmak üzere uluslararası standartlardaki üretimi gerçekleşen ürünlerin Avrupa pazarına ihraç-
larının önündeki engellerin kaldırılmasını istediler.
Yeni Türk Ticaret Kanunu Tanıtıldı
Karadeniz’de El Konulan Türk Gemileri İçin Sempozyum Düzenlendi
Türkiye’de Kalite Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Çalıştayı Trabzon’da Yapıldı