Page 102 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Üyeler ve Sektörlere Dönük Çalışmalar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
102
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın organizasyonunda, kre-
di olanaklarını bilgilendirme toplantısını TTSO’da yaptı. Bankanın Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü Abdullah Çakır, Trabzonlu iş adamları ve işletmelere yaptığı çağrıda, Trabzon’u
projeleri ve hedefleriyle önümüzdeki yılların Türkiye’sinde ekonomik açıdan en önemli ve önde
gelen illerinden biri yapma yolunda bankanın avantajlı kredi olanaklarından yararlanmalarını
istedi.
TTSO’nun üyelerine yönelik eğitim programlarından biri de 2010 yılının son ayında tamamla-
nan “Atölye Çalışmalı İhracatta Uzmanlık Modüller Eğitim Programı” oldu. Trabzon ihracatının
hedeflenen düzeye erişmesi için 23 KOBİ temsilci, Avrupa İşletmeler Ağı desteğinde eğitime
tabi tutuldu. 1 Ekim- 5 Aralık 2010 tarihleri arasında devam eden eğitim çalışmalarında başarılı
olan KOBİ temsilcilerine törenle sertifikaları sunuldu.
Doğu Karadeniz’de kamu ve özel sektörün Ar-Ge ve Yenilik fikirlerinin tartışıldığı, önerilerinin
alındığı “Karadeniz Bölgesi TÜBİTAK ve AR-GE Yenilik Günü” toplantısı yapıldı. 10 Haziran
2010 tarihinde, Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı-
ya, Artvin, Ardahan, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon il Valileri, Belediye Baş-
kanları, Üniversite Rektörleri, İl Özel İdareleri Genel Sekreterleri, Sanayi ve Ticaret Odaları Baş-
kanları, Ar-Ge projesi yapan özel sektör temsilcileri ve kamu araştırma enstitülerinin müdürleri
katıldı.
Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları
Üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda güncel gelişmelerin takibi sonunda belirlenen konularda eğitim
ve bilgilendirme toplantıları halkla ilişkiler birimi, Proje ve Koordinasyon Ofisi ve ABİGEM tarafından
organize edilmiştir.
Türkiye Kalkınma Bankası AŞ. Trabzon’a Kredi Desteğini Açtı
TTSO Üyesi KOBİ’ler İhracata Hazırlandı
Karadeniz Bölgesi TÜBİTAK Ar-Ge ve Yenilik Günü