Page 100 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Üyeler ve Sektörlere Dönük Çalışmalar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
100
Trabzon İline Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri (İstihdam Sayısı) Ocak - Kasım
Yıllar
2008
2009
2010
2011
2012
(Ocak-Kasım)
(Ocak-Kasım)
(Ocak-Kasım)
(Ocak-Kasım)
(Ocak-Kasım)
İstihdam Sayısı
1.416
698
868
717
725
Yatırım Teşvik Belgeleri
Trabzon İline Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri (Belge Sayısı) Ocak- Kasım
Yıllar
2008
2009
2010
2011
2012
(Ocak-Kasım)
(Ocak-Kasım)
(Ocak-Kasım)
(Ocak-Kasım)
(Ocak-Kasım)
Belge Sayısı
47
11
47
43
35
Trabzon İline Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri (Sabit Yatırım Miktarı) Ocak- Kasım
Yıllar
2008
2009
2010
2011
2012
(Ocak-Kasım)
(Ocak-Kasım)
(Ocak-Kasım)
(Ocak-Kasım)
(Ocak-Kasım)
Yatırım Miktarı
262.000.000
296.000.000
344.000.000
367.000.000
250.000.000
Trabzon iline verilen teşvik uygulamalarının üyelerimize azami ölçüde kullandırlması konusun-
da toplantı, bilgilendirme ve destek çalışmaları yürütülmüş olup, bunun sonucunda Yatırım
Teşvik Belgeleri alınmıştır. Odamız uzmanlarınca üyelerimizin Yatırım Teşvik Belgeleri almaları-
na birebir danışmanlık hizmeti verilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda Trabzon iline verilen Yatırım
Teşvik Belgeleri, 2012 yılının 11. ayı itibariyle 35 adet olarak gerçekleşmiştir. Bu belgeler karşılı-
ğında sabit yatırım miktarı 250 milyon olarak belirlendi ve istihdam olarak da 725 kişiye erişildi.