Page 6 - 2017-2020 STRATEJIK PLAN
P. 6
TTSO 2017 - 2020 STRATEJİK PLANI 5
DESTEK DOKÜMANI

İçindekiler Tablosu

ÖNSÖZ.................................................................................................................................................................................... 3
TTSO STRATEJİK PLANI 2017-2020 MASTER DOKÜMANI
1. GELECEĞE BAKIŞ.............................................................................................................................................................9

1.1. Kalite Politikası, Vizyon, Misyon, Temel ilke ve Değerler.........................................................................9
1.2. Stratejik Alan, Amaç ve Hedefler..................................................................................................................11
TTSO STRATEJİK PLANI 2017-2020 DESTEK DOKÜMANI
1. GİRİŞ................................................................................................................................................................................... 19
1.1. Yönetici Özeti ................................................................................................................................................... 20
1.2. Stratejik Plan Süreci ...................................................................................................................................... 22
1.3. Trabzon’a Genel Bakış................................................................................................................................... 23
1.4. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası................................................................................................................ 23
2. DURUM ANALİZİ........................................................................................................................................................... 25
2.1. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi................................................................................................... 25

2.1.1. Yasal Yükümlülükler............................................................................................................................... 25
2.1.2. Mevzuat Analizi.......................................................................................................................................27
2.2. Kuruluş İçi Analiz............................................................................................................................................ 29
2.2.1. Yönetim Yapısı........................................................................................................................................ 29
2.2.2. Organizasyon Şeması ........................................................................................................................ 30
2.2.3. Odanın Hizmetlerinin ve Kurumsal Kapasitesinin Değerlendirilmesi.......................................31
2.2.4. Mali Durum ............................................................................................................................................34
2.2.5. İnsan Kaynakları................................................................................................................................... 42
2.2.6. Teknolojik Yapı.......................................................................................................................................44
2.2.7. Fiziksel Durum....................................................................................................................................... 45
2.3. Çevre Analizi................................................................................................................................................... 45
2.3.1. Dünyada ve Türkiyede Odacılık......................................................................................................... 45
2.3.2. Trabzonun Öncelikleri......................................................................................................................... 46
2.4. Paydaş Analizi................................................................................................................................................. 54
2.5. GZFT Analizi.................................................................................................................................................... 56
3. MALİYETLENDİRME / İZLEME DEĞERLENDİRME............................................................................................... 59
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11