Page 5 - 2017-2020 STRATEJIK PLAN
P. 5
ş paydaşlarımızla paylaşılmaktadır. Gerek basılı meteryaller, gerekse internet üzerinden yürütülen bu çalışma-
lar neticesinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası bütün organlarının katılımı ile ortak bir konsensüs içerisinde
çalışmalarına yön vermektedir. İşte odamızın köklü tarihinden beri gelen kurum başarısındaki sırrı budur. Katılım-
cılık, ortak akıl, şeffaflık, devamlılık elbetteki hepimizin sahip çıktığı en büyük kurum değerlerimiz olarak bizleri
daha iyiye ve geleceğe doğru taşımaktadır.

Kurum ve üyelerimizin her platformda temsil edilmesi, haklarının savunulması, sorunlarının çözümü, verimli-
liğin ve başarının yakalanabilmesi için bütün kesimlerin ve paydaşların üzerinde asgari mutabakata vardığı stra-
tejik plan bu anlamda önem verdiğimiz bir çalışmadır. Bu düşüncelerle dönem dönem hazırlanan ve yenilenerek
revize edilen, günümüzün ve zamanımızın koşullarına uyumlaştırılan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik
Planı hazırlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hep birlikte yine yeniden aynı heyecan ve şevkle plan çerçeve-
sinde çalışmalarımızı başarıya taşıyacağız.

TTSO Stratejik Plan’ın hazırlanmasındaki emeklerinden ötürü Dr. Yüksel Vardar ve katkıda bulunan paydaş-
larımıza, üyelerimize, çalışanlarımıza, meclis ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ve şükran duygularımızı
buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. 250’nin üzerinde meslek dalında faaliyet gösteren 9 bine yaklaşan
üye sayımızla Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası bölgemizde ve ülkemizde güçlü ve saygın bir kurum olmaya
devam edecektir.

Mustafa Suat HACISALİHOĞLU
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10