Page 11 - 2017-2020 STRATEJIK PLAN
P. 11
Saygınlık ve güvenilirlik,
 Çağdaşlık,
 İşbirliğine dayalı toplumsal gelişim,
 Bilgi ve değer üretmek,
 Oda hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yapılması,
 Üyeler arasında diyalog ve katılımcılığın güçlendirilerek, katkı ve sahiplenmenin sağlanması,
 Girişimciliği teşvik etmek,
 Kurum içi ve kurum dışı iletişim kanallarının açık tutulması,
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16