Page 10 - 2017-2020 STRATEJIK PLAN
P. 10
TTSO 2017 - 2020 STRATEJİK PLANI 9
DESTEK DOKÜMANI

1. GELECEĞE BAKIŞ

1.1. Kalite Politikası, Misyon, Vizyon, Temel ilke ve Değerler

Kalite Politikası
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası olarak kalite politikamız; kalite yönetim sistemi şartları çerçevesinde, 5174
sayılı kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuatların vermiş olduğu görevleri,
• Teknolojinin imkânlarından en üst düzeyde faydalanarak,
• Bütün organlarımız ve çalışanlarımızın, kalite yönetim sistemine bağlılığıyla,
• Daimi müşteri memnuniyeti hedefi ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir üst yönetim anlayışla,
• Doğru, tarafsız, güler yüzlü, çağdaş, müşteri memnuniyeti odaklı, en kısa sürede ve en kaliteli hizmetleri
sunmaktır.

Misyonumuz
 Stratejik plan ve Kalite hedeflerimizi gerçekleştirerek, sürekli iyileşen, sürekli öğrenen ve sürekli gelişen
bir organizasyon yapısına sahip olmak,
 Üyelerimizin yapısal sorunlarını çözmek amacıyla, ihtiyaç ve beklentilerine yönelik verimli ve kaliteli
hizmetler üretmek,
 Bölgenin sosyo-ekonomik kalkınması için üzerine düşeni sosyal sorumluluk bilinciyle yerine getirmek,
 Mevzuat ile verilmiş görevleri üye memnuniyeti prensipleri çerçevesinde, eksiksiz biçimde gerçekleştir-
mektir.

Vizyonumuz
 Üyelerine en kaliteli hizmeti sunabilecek güçlü bir kurumsal kapasiteye ulaşmış,
 Yönetim süreçlerinde çağdaş yaklaşımları benimseyen ve en gelişmiş bilişim teknolojilerini kullanan,
 Sorunları doğru biçimde tespit eden ve etkin çözümler üreten,
 Bölgenin sosyo-ekonomik gelişmesinde üstleneceği kritik rollerle, karar alıcıların bilgisine önem verdiği
ve tüm süreçlere dahil ettiği
 Değer yartan
lider bir kuruluş olmak.

Temel İlke ve Değerlerimiz
 Yüksek ticari ve mesleki ahlak,
 Şeffaflık ve hesap verilebilirlik,
 Sürekli gelişim,
 Tarafsız, doğru, hızlı hizmet,
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15