Page 4 - TTSO 2013-2014 FAALİYET RAPORU
P. 4
III

M. Kemal Atatürk

“Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin özgür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha
gönençli Türkiye ülküsünün belkemiğidir.

(AKDTYK., Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,
Ankara, 1997, cilt I, s. 416)

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI 2013-2014 FAALİYET RAPORU
   1   2   3   4   5   6   7   8   9