Page 10 - TTSO 2013-2014 FAALİYET RAPORU
P. 10
IX

Misyon

• Kalite hedeflerimizi gerçekleştirerek, sürekli iyileşen, sürekli öğrenen ve sürekli gelişen bir organizasyon yapı-
sına sahip olmak,

• İlimizin ekonomik, sosyal, kültürel yaşam seviyesini yükseltmek,
• Yatırım ve istihdamı artırıcı ortamın oluşmasına katkıda bulunmak,
• Çevre bilinci sorumluluğunu taşımak ve çevresel gelişmeleri desteklemek,
• Kurumsal saygınlığı artırarak öncü ve örnek bir kurum olma imajını sürdürmek,
• Üyelerimizin beklenti ve menfaatlerini yasal mevzuatlar çerçevesinde en üst düzeyde karşılamak, rekabet

güçlerini ulusal ve uluslararası ortamda artırmak.
• İlimizin ve bölgemizin uluslararası tanınır inovasyon - yüksek teknoloji merkezi haline gelmesi için altyapı faa-

liyetlerin sürdürülebilir bir şekilde olmasını sağlamak.

Vizyon

• Ülkemizin saygın dünya devletleri arasına girerek, uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, küresel
boyutlardaki siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda yönlendirebilen bölgesel bir güç
olmasına katkıda bulunmak,

• Özel sektörün yapısal ve güncel sorunlarının çözümü bilinciyle, iş dünyasının gelişmesinin önündeki
engelleri saptamak ve kaldırılması için faaliyetlerde bulunmak,

• Trabzon ve bölgenin kalkınmasının sağlanması amacıyla, kamu ve özel her türlü mesleki, bilimsel, top-
lumsal ve kültürel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

• Hizmetlerimizi ulusal ve uluslararası standartların üzerine taşıyarak müşteri memnuniyetini en üst seviye-
ye taşımak,

• Komşu ülkeler başta olmak üzere mevcut dış ticaret ilişkilerinin artırılması ve üyelerimizin dış ticaretinin
gelişmesini sağlamak,

• İlimizi fuarlar, konferanslar, toplantılar ve bunlara bağlı turizm merkezi haline getirmek,
• İlimizin bölgenin sağlık merkezi olmasını teşvik etmek ve bu konuda çalışmak,
• İlimizin bölgemizin eğitim merkezi olmasını teşvik etmek ve bu konuda çalışmak,
• İlimizin küçük ve orta ölçekli sanayinin geliştiği bir merkez olması için çalışmalar yapmaktır.
• İlimizin ve bölgemizin uluslararası tanınır inovasyon - yüksek teknoloji merkezi haline gelmesi için altyapı

faaliyetlerin sürdürülebilir bir şekilde olmasını sağlamak.

Kalite Politikamız
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası olarak kalite politikamız; kalite yönetim sistemi şartları çerçevesinde, 5174
sayılı kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuatların vermiş olduğu görevleri,
• Teknolojinin imkânlarından en üst düzeyde faydalanarak,
• Bütün organlarımız ve çalışanlarımızın, kalite yönetim sistemine bağlılığıyla,
• Daimi müşteri memnuniyeti hedefi ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir üst yönetim anlayışla,
• Doğru, tarafsız, güler yüzlü, çağdaş, müşteri memnuniyeti odaklı, en kısa sürede ve en kaliteli hizmetleri sun-
maktır.

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI 2013-2014 FAALİYET RAPORU
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15